Mentoring Her:

STEM дагы менен кыз жана аялдарга куштуу долборлорду берүү!

Бизге кошулуу!